Zebrania i konsultacje

14 września 2016 r. – zebrania rodziców.

8 listopada 2016 r. – konsultacje.

12 grudnia 2016 r. – konsultacje, informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną na semestr.

5 stycznia 2017 r. – zebrania, propozycje ocen semestralnych.

15 marca 2017 r. – zebrania.

8 maja 2017 r. – konsultacje, informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną.

2 czerwca 2017 r. – zebrania, propozycje ocen.