Informacje dotyczące publikacji materiałów na stronie internetowej szkoły.

Materiały do umieszczenia na stronie szkoły można przesyłać pocztą elektroniczną  lub przekazywać na nośniku pendrive.

W przypadku zdjęć niezbędna jest informacja jakiego wydarzenia dotyczą (np. pełna, oficjalna nazwa zawodów sportowych wraz z datą). Mile widziany krótki opis wydarzenia.

Na stronie szkoły nie są umieszczane materiały naruszające obowiązujące w Polsce prawo autorskie. (włączając prawo do ochrony wizerunku) oraz zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Zapraszam do nadsyłania artykułów, zdjęć, opisów ciekawych wydarzeń itp.

Nauczyciele chcący samodzielnie zamieszczać informacje na stronie szkoły proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru, zostanie dla nich utworzone konto z loginem i hasłem za pomocą którego będzie to możliwe. Witryna szkoły działa w systemie WordPress i w zakresie publikacji bieżących wydarzeń jest intuicyjna i prosta w obsłudze.

Paweł Ochęcki