Rejon Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie obejmuje następujące ulice:

3 Maja  numery nieparzyste 1 – 37  oraz numery parzyste   2 – 28

11 Listopada numery nieparzyste 3 – 13 oraz numery
parzyste 2 – 14

23 Czerwca

Barska

Katowicka
numery nieparzyste  115 – 137   oraz numery parzyste 88 – 108

Teodora Kalidego  tylko numery nieparzyste

Juliusz Ligonia numery  parzyste i nieparzyste: 1 – 10

Miechowicka

Metalowców

św. Pawła numery nieparzyste  7 – 11   oraz numery  parzyste 2 – 12

św. Piotra

Plac Mickiewicza

Poleska

Pudlerska

Pawła Stalmacha

Słowackiego

Augustyna Świdra

Romualda Traugutta

Wileńska