Ocenianie, WSO i PSO

Przedmiotowe systemy oceniania (w kolejności alfabetycznej):

Chemia

Fizyka
gimnazjum

Geografia

PSO z geografii

Wymagania edukacyjne klasa 7

Wymagania edukacyjne klasa 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne klasa 3 gimnazjum

Historia
Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Informatyka – gimnazjum

Języki obce
PSO z języka angielskiego dla klas 4-6 SP i gimnazjum
PSO z języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Język niemiecki

Język polski

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Przyroda