Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

w Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie:

31 października 2016 r.

19, 20 i 21 kwietnia 2017 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.