Konkurs grafiki komputerowej

Regulamin konkursu
grafiki komputerowej

„BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU I LODZIE”

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Chorzowie.
Każdy uczestnik konkursu przystępuje do niego indywidualnie i zgłasza do oceny jedną pracę wykonaną podczas zajęć z edukacji informatycznej.
Cele konkursu:
· rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się komputerem i edytorem grafiki MS Paint,
· rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej,
· propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych.
Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa osobno dla każdego poziomu edukacyjnego (osobno dla klas pierwszych, osobno dla klas drugich i osobno dla klas trzecich)
Prace konkursowe należy zapisać na płycie CD opisanej nazwą szkoły i klasy . Nazwa pracy powinna zawierać imię i nazwisko autora. Do płyt należy dołączyć zgody – zał. nr 1.
Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie przy ul. Piotra 9 a do dnia 15.01.2018 r.
Wyniki konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do dnia 19.01.2018 r.
Życzymy wielu sukcesów i udanej zabawy.

Konkurs plastyczny

W październiku w szkole odbył się konkurs plastyczny „Nauczyciel w kolorach”, którego celem było sportretowanie Pani lub Pana Nauczyciela. Tylko 5 śmiałków naszej szkoły zdecydowało się przygotować prace konkursowe. Oto ich dzieła! Na wszystkich autorów prac czeka słodka nagroda. Gratulacje!

      

Konkurs

Z okazji obchodzonego 4 października Światowego Dnia Zwierząt ogłaszamy konkurs na śmieszne zdjęcie/rysunek swojego pupila. Rysunki można oddawać paniom z przyrody/geografii  do 30.X.2017 r. Zdjęcia przyklejamy na kartkę papieru. Prace podpisujemy swoim imieniem, nazwiskiem, klasą i imieniem pupila. Na zakończenie konkursu odbędzie się wystawa Waszych prac.

Jury wyłoni zwycięzcę.

Jesienny szkolny konkurs przyrodniczy

Przedstawiamy prace dostarczone na nasz Jesienny Szkolny Konkurs Przyrodniczy.
Z przedstawionych prac jury wybierze najlepszą.
Uwaga!
Wybieramy zwycięzcę w kategorii nagroda publiczności.
Przez tydzień (od 30.09.2017 do 07.10.2017 do godziny 21.00) głosujecie na swoje ulubione prace.
Wygra ta, która zdobędzie najwięcej lajków. Powodzenia.

Galeria zdjęć i głosowanie >>> Integracja to wygrana

Sukcesy naszych uczniów w Interdyscyplinarnym Regionalnym Konkursie „W świecie dziecięcej literatury”

Jest nam niezmiernie miło poinformować o sukcesach naszych uczniów w Regionalnym Konkursie Czytelniczym „W świecie dziecięcej literatury”. Uczniowie z chorzowskich, bytomskich, siemianowickich i rudzkich szkół walczyli o zwycięstwo w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.

W części literackiej należało napisać pracę związaną z pasją czytelniczą. Tutaj podium zajęli:

II miejsce – Zuzanna Fido z klasy 6a

III miejsce – Oliver Mrkwa z klasy 4a

Natomiast w części plastycznej uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie plakatu reklamującego wybrany utwór Juliana Tuwima. Ponownie nasza szkoła stanęła na podium. Nasi uczniowie zdobyli:

II miejsce – Zuzanna Fido z klasy 6a (reklama „Ptasiego radia” Tuwima)

III miejsce – Oliwia Brzozowska z klasy 4b (plakat reklamujący „Dwa wiatry” Tuwima).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Polonistki (mgr Beata Trojak – Kuciczek, mgr Aleksandra Przyłucka, mgr Agnieszka Dzięciołowska – Krupa)

Maks Matematyczny

9 marca w naszej szkole odbył się konkurs internetowy konkurs „Maks Matematyczny”. Bezpłatny udział w tym konkursie wygrało w „Alfiku Matematycznym” dwoje uczniów:Natalia Radaszewska z klasy VB i Dawid Jeziorek z klasy IA Gimnazjum Integracyjnego. Uczestnicy wzięli udział w dwóch grach matematycznych, w które grali pokonując kolejne poziomy przez godzinę. Jeśli chcecie poznać gry matematyczne z poprzednich edycji „Matematycznego Maksa”, to możecie je znaleźć na stronie www.mogalo.pl/gry Powodzenia!

A.M.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego : Podziel się Świąteczną Radością.
Miejsce I
Agnieszka Jendryczko – Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie
Patryk Czerwiński – Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie
Miejsce II
Mariusz Ponicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie
Ewa Niemiec – Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie
Miejsce III
Amelia Słomińska – Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie
Marlena Szyguła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie
Wyróżnienia
Wiktoria Bogdańska – Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie
Amanda Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie
Tadeusz Gierlicki – Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane prace i ogromną kreatywność. Wykonane ozdoby zostały przekazane na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nadzieja i sprawiły pensjonariuszom wiele radości.
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 13.01.2017 r.
o godzinie 8.00 w auli naszej szkoły. Wszystkich laureatów serdecznie zapraszamy.

Szkolny konkurs pięknego czytania

21 listopada 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas czwartych.

W myśl zasady: czytać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” zaprezentowało się dziewiętnaścioro uczestników z klas 4a i 4b. Wśród widzów powitaliśmy spore grono rodziców i rodzeństwo występujących lektorów. Jury złożone z nauczycieli języka polskiego po burzliwych obradach przyznał0 następujące miejsca: 1. Oliwia Brzozowska 2. Oliver Mrkwa 3. Kinga Patan, wyróżnienia: Emilia Kopeć, Kamil Wachowiak, Łukasz Ziółek. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim występującym dziękujemy za udział i zapraszamy znowu. Warto dodać, że konkurs mógł się odbyć dzięki przychylności Dyrekcji szkoły oraz pieniężnemu wsparciu Rady Rodziców.

Nagrodzeni

Nagrodzeni: (od lewej) Łukasz Ziółek, Kinga Patan, Emilia Kopeć, Oliver Mrkwa,
Kamil Wachowiak i (na tronie) Oliwia Brzozowska.

uczestnicy

 

Uczestnicy konkursu

 

Szkolny konkurs pięknego czytania dla klas czwartych

I Cele konkursu:

  1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania.
  2. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
  3. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą.
  4. Nauka rywalizacji w miłej atmosferze.
  5. Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.

II Zasady uczestnictwa.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych.  Warunkiem przystąpienia jest osobiste zgłoszenie swojej kandydatury do konkursu do dnia 14 listopada 2016r. u organizatorów.

III Regulamin.

Zadaniem ucznia jest przygotowanie pięknego czytania wszystkich fragmentów książek zamieszczonych na stronie internetowej szkoły (fragmenty będą dostępne od dnia 14.11). Podczas konkursu uczeń będzie losował, a następnie odczytywał jeden fragment książki w taki sposób, by oczarować słuchaczy.

Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury według poszczególnych kryteriów.

 IV Kryteria oceny.

Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno technikę czytania (płynność, dykcja, tempo czytania), jak i środki artystycznego wyrazu (modulacja głosu i jego natężenie, mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą).

V Termin i miejsce konkursu: 21.11.2016 – godz. 15.15 – aula szkolna

Organizatorzy:
Aleksandra Przyłucka,
Agnieszka Dzięciołowska-Krupa,
Beata Trojak-Kuciczek